+ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявления Туркменистана > Работа >

Предлагаю работу

Весь Туркменистан [выбрать город]объявлений: 2376

Объявления Туркменистана > Работа > Предлагаю работу


.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны  Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс!.5 манатов. (Туркменбаши) 20 ноября 2021
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ко ...
Адрес: 99865613738
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Работа > Предлагаю работу > Розничная торговля
.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны  Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс!.5 манатов. (Балканабат) 20 ноября 2021
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ко ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Работа > Предлагаю работу > Розничная торговля
.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны  Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс!.5 манатов. (Ашхабад) 20 ноября 2021
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ко ...
Адрес: 99865613738
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Работа > Предлагаю работу > Розничная торговля
.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны  Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс!. (Туркменабад) 20 ноября 2021
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ко ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Работа > Предлагаю работу > Оптовая торговля
.ДАШОГУЗ ВЕЛАЯТ  ИЛАТЫНА БИЛДИРИШ!. (Дашогуз) 20 ноября 2021
ДАШОГУЗ ВЕЛАЯТА БИЛДИРИШ! ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Я ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Работа > Предлагаю работу > Оптовая торговля
.ТУРКМЕНАБАТ ВЕ ТУТУШ ЛЕБАП ВЕЛАЯТЫ ИЛАТЫ УЧИН - ИШ ТЕКЛИБИ!. (Туркменабад) 20 ноября 2021
ТУРКМЕНАБАТ ИЛАТЫ УЧИН! ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Работа > Предлагаю работу > Оптовая торговля
.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ!. (Балканабат) 20 ноября 2021
БИЛДИРИШ: ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) БИЗ ШУ БУКЛЕТИ ЭТРАПЛАРДА ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк копчулигине (Мекдеп, Садик, Дукан, Ательелере. Шейле хем бейлеки Эдараларда ишлейэн Аял-гызлара горкезип ве Заказ тапып гелсе, хер сатылан Буклетден 4 МАНАДЫНЫ ОНУН ОЗУНЕ ГОЙЯРЫС! Улы Эдаралар болса оны 8 Март байрамы ваг ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Работа > Предлагаю работу > Оптовая торговля
.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ. (Ашхабад) 20 ноября 2021
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ко ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Работа > Предлагаю работу > Оптовая торговля
.Срочно требуется мойщик вагонов.2000 манатов. (Ашхабад) 16 сентября 2021
Мужчина – возраст от 20 до 40 лет прописка не имеет значения . Необходимо помыть пассажирские вагоны Зарплата – 2000м От 09: 00 до 18: 00 Тел- +(99312) 760741
тел. +99364760476 мая 
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.Ассистент заведующего складом. (Ашхабад) 16 августа 2021
Ассистент заведующего складом Мы являемся ведущим производителем пластиковой упаковки в регионе. В настоящее время мы нанимаем квалифицированный персонал для работы на наших складах. Если вы ищете работу с большими возможностями обучения в упаковочной индустрии и производственной отрасли, с перспективами и потенциалом карьерного роста, подайте заявку, чтобы присоединиться к нашей команде. Обязанности и ответственности - Перемещение инвентаря и материалов по объектам - Постоянно проверять и следить за тем, чтобы вес, количество, качество обрабатываемых предметов были правильными и надлежащими. - Надлежащим образом проверять и регистрировать все поступающие, исходящие и перемещаемые по объекту товары. - Обеспечить правильное и своевременное заполнение всех документов. - Обработка инвентаря для доставки - Сортировка, организация и хранение инвент ...
тел. +99361878855 HALK HAZYNA 
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.Рабочие для производственного цеха. (Ашхабад) 16 августа 2021
Рабочие для производственного цеха Мы являемся ведущим производителем пластиковой упаковки в регионе. В настоящее время мы нанимаем квалифицированный персонал для наших производственных объектов. Если вы ищете работу с большими возможностями обучения в упаковочной индустрии и производственной отрасли, с большими перспективами и потенциалом карьерного роста, подайте заявку, чтобы присоединиться к нашей команде. Требования: • Высшее профессиональное образование(приветствуется). • Опыт работы в сфере производства пластиковой продукции приветствуется. • Базовые навыки работы с компьютером. • Хорошая рабочая история и пунктуальность (строгое соблюдение рабочего графика) . • Хорошие устные и письменные коммуникативные навыки. • Своевременно и эффективно выполнять все возложенные обязанности, систематически отчитываться о проделанной работе пе ...
тел. +99361878855 HALK HAZYNA 
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.Приглашаем на работу квалифицированный персонал: инженеры, Операторы производственных линий, начальники смен. (Ашхабад) 16 августа 2021
Приглашаем на работу квалифицированный персонал: инженеры, Операторы производственных линий, начальники смен Мы являемся ведущим производителем пластиковой упаковки в регионе. В настоящее время мы нанимаем квалифицированный персонал для наших производственных объектов. Если вы ищете работу с большими возможностями обучения в упаковочной индустрии и производственной отрасли, с большими перспективами и потенциалом карьерного роста, подайте заявку, чтобы присоединиться к нашей команде. Требования: • Высшее профессиональное образование уровня бакалавриат и выше. • Опыт работы в сфере производства пластиковой продукции не менее 5-и лет. В частности, приветствуются глубокие знания в области экструзии, термоформирования, литья под давлением, экструзии с раздувом. • Профессиональный уровень работы с компьютером. • Хорошая рабочая история и пунктуально ...
тел. +99361878855 HALK HAZYNA 
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.Приглашаем на работу квалифицированный персонал: инженеры, Операторы производственных линий, начальники смен.2500 манатов. (Ашхабад) 16 августа 2021
Приглашаем на работу квалифицированный персонал: инженеры, Операторы производственных линий, начальники смен Мы являемся ведущим производителем пластиковой упаковки в регионе. В настоящее время мы нанимаем квалифицированный персонал для наших производственных объектов. Если вы ищете работу с большими возможностями обучения в упаковочной индустрии и производственной отрасли, с большими перспективами и потенциалом карьерного роста, подайте заявку, чтобы присоединиться к нашей команде. Требования: • Высшее профессиональное образование уровня бакалавриат и выше. • Опыт работы в сфере производства пластиковой продукции не менее 5-и лет. В частности, приветствуются глубокие знания в области экструзии, термоформирования, литья под давлением, экструзии с раздувом. • Профессиональный уровень работы с компьютером. • Хорошая рабочая история и пунктуально ...
тел. +99361878855 HALK HAZYNA 
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.требуется торговый агент.5 манатов. (Ашхабад) 15 июня 2021
компании требуются торговые агенты . зарплата 5% от продажи плюс бонусы. Бренда Фабрика Красоты Мистер дез Ушастый нянь
Адрес: Юнус емре
тел. +99361710056 Арслан 
Работа > Предлагаю работу > Розничная торговля
.требуется торговый агент.5 манатов. (Ашхабад) 15 июня 2021
компании требуются торговые агенты . зарплата 5% от продажи плюс бонусы. Бренда Фабрика Красоты Мистер дез Ушастый нянь
Адрес: Юнус емре
тел. +99361710056 Арслан 
Работа > Предлагаю работу > Розничная торговля
.нужны сотрудники. (Ашхабад) 01 апреля 2021
ИП «Агентство недвижимости » продолжает набор риэлторов. Требования: • Возраст от 20-45 лет • Обязательное знание русского и туркменского языков •Водительские права • Коммуникабельность • Пунктуальность • Легко-обучаемость Условия: • График работы с 10: 00 до 14: 00 Добро пожаловать в команду!
Адрес: ул. таслама дом 32
тел. +99363567864 Роман 
Работа > Предлагаю работу > Недвижимость
.Водитель нужен Suruji gerek.2000 манатов. (Ашхабад) 19 марта 2021
Требуется водитель оклад 2000 манат. Машина фирмы расходы на бензин и прочее с нас. Подробности по телефону +99365691969 Suruji gerek aylygy 2000 manat. Masyn firmanky benzin we beyleki cykdayjylary bizden. Soraglar telefonda +999365691969
тел. +99365691969  
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.Водитель нужен Suruji gerek.2000 манатов. (Ашхабад) 19 марта 2021
Требуется водитель оклад 2000 манат. Машина фирмы расходы на бензин и прочее с нас. Подробности по телефону +99365691969 Suruji gerek aylygy 2000 manat. Masyn firmanky benzin we beyleki cykdayjylary bizden. Soraglar telefonda +999365691969
тел. +99365691969  
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.Фармацевтом.2000 манатов. (Аннау) 03 сентября 2020
Ищу работу фармацевтов, закончила мед.училище, работала в поликлинике семейной медсестрой. Недавно переехала в Ахал.
тел. 863691118 Махсуда 
Работа > Предлагаю работу > Медицина и фармация
.Требуется Торговый Агент.1000 манатов. (Туркменабад) 13 июня 2020
Требуется торговый агент (девушка в возрасте от 20 до 30) по городу Туркменабат.
Адрес: г. Туркменабат
тел. +99364457056, +99365580186, +99342241775 Джумакулыев Мурат 
Работа > Предлагаю работу > Маркетинг, Реклама, PR
.Требуется инженер по вентиляции и сантехники. (Ашхабад) 01 октября 2019
Требуется инженер по вентиляции и сантехники Требования: инженер механик, теплогазоснабжение; - С высшим образованием; - С опытом работы желательно в турецких фирмах; - Приветствуется знание турецкого языка;
тел. +99361049349 Новруз 
Работа > Предлагаю работу > Строительство и архитектура
.Инженеры в строительную компанию ООО "Феникс". (Ашхабад) 22 апреля 2019
Кадровое агентство «BILIM HAZYNASY» Инженеры в строительную компанию ООО "Феникс" Требуется группа инженеров из граждан Туркменистана. Требования: 1. Явиться заполнить анкету, 2. Резюме 3. Копия паспорта 4. Копия диплома об образовании 5. Трудовая книжка (копия трудовой книжки) Все вопросы по номеру +99361049349 С уважением Новруз специалист по подбору персонала!
тел. +99361049349 Мамедов Новруз 
Работа > Предлагаю работу > Строительство и архитектура
.Деливери (доставщик).4500 манатов. (Ашхабад) 22 апреля 2019
Кадровое агентство «BILIM HAZYNASY» Деливери (доставщик) Требования: Доставка молочных продуктов, по торговым точкам. Пол- муж. Основные требования: знание русского и туркменского языка. Наличие личного авто (рефрижератор (холодильная машина)). График работы: с 8:30 до 18:00, в субботу с 8:30 до 15:00.Воскресенье- выходной. Заработная плата: 4500 манат.
тел. +99361049349 Мамедов Новруз 
Работа > Предлагаю работу > Оптовая торговля
.Setewoy biznes Faberlic..3600 манатов. (Дашогуз) 25 марта 2019
Faberlic kompaniyasyna ise cagyryan aylyk gazanjynyz yapan balynyza gora 100-3600 we ondanam yokary bolup biler.Ozum direktor owretyan ugur yoluny.Haysy welayat yada yurt tapawudy yok osmqne komek edyan. imo nomerim.+99362693104
Адрес: Dasoguz
тел. +99362693104 Kumush 
Работа > Предлагаю работу > Работа на дому
.Требуется официантки.1800 манатов. (Ашхабад) 10 февраля 2019
Требуется официантки для работы в кафе в Дубае. Питание и проживание включены. Зарплата: от 400-500 $ + чаевые Рабочий день : 9 часов Требования: - Приятная внешность - Желательно с опытом работы( не обязательно) - Возраст 21 - 30 лет - Хорошея физическая форма - Знание английского языка ( разговорный ) . Обязанности: - Встреча гостей - Прием заказа - Приветливость - Позитивное настроение - Качественное и быстрое обслуживания и расчёт гостей . Отправлять резюме на 00971509968223
Адрес: Дубай
тел. +971509968223 Adella 
Работа > Предлагаю работу > Гостинично-ресторанный бизнес
.Мебель ЧПУ станок..1 манатов. (Туркменабад) 21 января 2019
Разработка модели для ЧПУ станка любой сложности. Узоры для дверей и мебели.
тел. +99364456194 Azat 
Работа > Предлагаю работу > Производство
.В Барбершоп требуется Барбер. (Ашхабад) 20 декабря 2018
В Барбершоп требуется Барбер Основные требования: -работа с мужскими стрижками/бородой -владение острой бритвой -общительность -умение работать в команде -активный интерес к барбер культуре -знание языков русский, туркменский Всё подробности по телефону: +99362600361
тел. +99362600361 Arkadiy 
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.В Барбершоп требуется Барбер. (Ашхабад) 20 декабря 2018
В Барбершоп требуется Барбер Основные требования: -работа с мужскими стрижками/бородой -владение острой бритвой -общительность -умение работать в команде -активный интерес к барбер культуре -знание языков русский, туркменский Всё подробности по телефону: +99362600361
тел. +99362600361 Arkadiy 
Работа > Предлагаю работу > Другие сферы деятельности
.Требуются торговые агенты по г. Туркменабад.700 манатов. (Туркменабад) 30 октября 2018
Требуются торговые агенты по г. Туркменабад. Девушки от 20 до 30. Знания туркменского и русского языков. Умение привлекать клиентов. Обязанности: прием заказов от магазинов, рекламирование продукции ( бытовая химия ). Зплата договорная
Адрес: г Туркменабад
тел. 99365864999 Арсланбек 
Работа > Предлагаю работу > Оптовая торговля
.Remont pod klyuc Brigada.3 манатов. (Ашхабад) 22 октября 2018
Remont kwartira ofis i magazinow pod klyuc Brigada
тел. +99365366888 Adalat 
Работа > Предлагаю работу > Строительство и архитектура
.Требуется продавец-кассир.800 манатов. (Ашхабад) 03 октября 2018
Требуется сотрудник на должность продавца-кассира в оптовую ветеринарную аптеку. Требования к кандидату: навык работы с таблицами excel, использования электронной почтой, исполнительность, пунктуальность. Кандидатуры без опыта рассматриваются. Официальное трудоустройство. Белая зарплата. Возраст: старше 18 лет Рабочее время пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 14.00 Зарплата на испытательный срок 800 манат. Дальнейшее повышение зарплаты - по итогам испытательного срока.
Адрес: Ашхабад
тел. +99365857894 Наталья 
Работа > Предлагаю работу > Оптовая торговля
.Ewro remont edyaris pod klyuc.10 манатов. (Ашхабад) 27 сентября 2018
Здравствуйте мы Делаем Капитальная Евро Ремонт Квартира Котежд Дома Офис и Магазинов под ключ с Дизайном поможем с доставкой строительных материалов. Составим договора для Доверия профессионалный бригада опыт работы 28л Электрика, Сантехника, Выравнивание стена под 90 Градусов, Шпаклевка, Декоративные потолки,Стеяжка под лазерной уровене,Декоративные Гипсов потолочным и на стенной рамки, Обой разных видов,Кафель итальянские и другие виды мозайка,Ламинат, Паркет,Тёплый полы,Видеонаблюдения,и прочие работы обращайтесь! Работа с Грантом высшей уровне только Внутренний Ремонт. Для связи эл почты ( kirp.vip@mail.ru ) г Ашхабад Адалат Дурдыев +99365094285
Адрес: Ashgabat
тел. +99365094285 Adalat 
Работа > Предлагаю работу > Строительство и архитектура
.Ищу помошника бухгалтера.2000 манатов. (Ашхабад) 06 августа 2018
обработка первичной документации (выписывание счетов, накладных, доверенностей), начисление заработной платы, касса, расчетный счет, дебиторы-кредиторы
Адрес: г.Аннау
тел. +99364 08 69 29 Эльвира 
Работа > Предлагаю работу > Финансы, бухгалтерия, банк
.Имеется вакансия в отдел договоров службы "туркменховаеллары".1800 манатов. (Ашхабад) 31 июля 2018
В обязанности работника отдела договоров входит проверка тендерных документов, участие в процессе проведения тендеров, заключение договоров с резидентами и нерезидентами, подготовка сопроводительных писем в государственные организации рассматривающие договора, участие в переговорах с представителями компаний и государственных организаций рассматривающие договора, регистрация договоров на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана Предъявляемые требования: Общий стаж работы не менее 5-ти лет; Высшее образование (подтвержденный диплом) ; Очень хорошее знание туркменского и русского языка, знание английского языка приветствуется; Ашхабадская прописка Опыт работы в сфере заключения договор в соответствии с установленным в Туркменистане порядком, опыт работы с Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана, Министерством Фина ...
Адрес: пр. Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, 326
тел. факс 44-30-05 Юрий 
Работа > Предлагаю работу > Логистика, склад, ВЭД
.требуется охранники.1000 манатов. (Ашхабад) 17 июля 2018
в гос. учреждения требуется охранники. работа посменно. прописка и возраст не имеет значение. звонить по тел. +99363940449
Адрес: аба аннаев 21
тел. +99363940449 Enesh 
Работа > Предлагаю работу > Охрана, безопасность, милиция
.Kapitalnaya remont kwartira edyaris pod klyuc Brigada.5 манатов. (Ашхабад) 20 июня 2018
Евро ремонт под ключ, делаем качественно,Декоративны потолки, обой, ламинат, шткатурка, плитка, электрика, сантехника, и дтп мы можем строительные материалы тоже предоставить опыт работы 15 лет профессионалные мастера!!!
тел. +99365094285 Adalat 
Работа > Предлагаю работу > Строительство и архитектура
.SET MARKETINGI Islemage isleg bildiryanlerin ahlasi ucin IS HODURLEYAR!!!. (Ашхабад) 18 июня 2018
Set Marketingi
Адрес: "Asgabadyn yalkymy" sowda merkezi (offis)
тел. +99363888928 Begenc 
Работа > Предлагаю работу > Маркетинг, Реклама, PR
.СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ предлагает работу для всех желающих работать!!!. (Ашхабад) 18 июня 2018
Сетевой Маркетинг
Адрес: торговый центр "Asgabadyn yalkymy" (офис)
тел. +99363888928 Бегенч 
Работа > Предлагаю работу > Маркетинг, Реклама, PR
.Салон красоты.300 манатов. (Дашогуз) 15 июня 2018
В оборудованный дамский салон красоты требуются мастера, также имеются кабинеты для косметолога, маникюр и педикюра. Все удобства и условия для сотрудников салона и посетителей. В салоне имеется магазин профессиональной косметики. Для досуга посителей журналы, чай, кофе. Мастера со стажем и со своими клиентами приветствуется. ( Выгодная арендная плата) Для связи +99365808100 Dowrebap mebeller bilen gurnalan G?zellik salonyna ?kde sa? masterlary gerek, ?e?lede massaj manikyur pedikyur otaglary bar. Salony? i?g?rleri we myhmanlary ??in hemme ?ertler d?redilen ?e?le-de hem salonu? m??derileri ??in jurnallar, ?ay, kofe. ( arenda amatly bahadan ) Habarla?mak ??in +99365808100
Адрес: Парк "Галкыныш"
тел. 99365808100 Гульнара 
Работа > Предлагаю работу > Красота, фитнес, спорт
.предлагаю работу.800 манатов. (Туркменабад) 11 июня 2018
Требуется офисная работница со знанием Fotoshop.
Адрес: г.Туркменабат
тел. +99364457056 Мурат 
Работа > Предлагаю работу > Секретариат и АХО 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | Как правильно подать объявление | Подать Объявление | Обратная Связь | Privacy - Terms |

© 2007 - 2022, Virtual.SU