+ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявления Туркменистана >

Товары

Весь Туркменистан [выбрать город]объявлений: 2364

Объявления Туркменистана > Товары


.ЛЕЗЗЕТ ХЕМ ДЕРМАН ИЙМИТ- ЁКАРЫ ХИЛЛИ ГАРПЫЗ ТОШАБЫ САТЫЛЯР!. (Туркменбаши) 20 ноября
ЛЕЗЗЕТ ХЕМ ДЕРМАН ИЙМИТ- ЁКАРЫ ХИЛЛИ ГАРПЫЗ ТОШАБЫ САТЫЛЯР! Асла Шекер атылмаздан гайнадылян Тошап - 100 % Тебигы, Хем-де дурли Витамин ве Минераллара бай Иймитдир! Тошап Леззетли Иймитлигинден башга, ол Нерв, Йурек- дамар, ,Ашгазан, Давление, Укусызлык, хатда Рак кеселлери учин Шыпадыр! Гарпыз Тошабыны - Улы Несил Векиллерине (эне-аталара…) Совгат этсениз, Хас-да Ерине душерди. Чунки Тошап оларын «Яшлык Д?врунин Ныгматыдыр»! Ягны оны Сарыяга гарып ий?йселер - олар хем Леззет, хем Саглык тапарлар... Хер гун ир билен, 1 к?се сува 1 демир чемче Тошап гарып ичсе, Тошап хатда Долы сагдын адамлара хем пейдалыдыр: Ол онун Тешнелигини Хас Говы гандырып, Нервлерине рахатлык берер! Артыкмач стреслерини айрар. Су??уни беркидер! Тошабы Торт, Кофе тайярлананда хем уланып билерсиниз! Сатын алмак ислесе ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Продукты питания
.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны  Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс!.5 манатов. (Туркменбаши) 20 ноября
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ко ...
Адрес: 99865613738
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Товары для дома
.ЛЕЗЗЕТ ХЕМ ДЕРМАН ИЙМИТ- ЁКАРЫ ХИЛЛИ ГАРПЫЗ ТОШАБЫ САТЫЛЯР!.5 манатов. (Балканабат) 20 ноября
ЛЕЗЗЕТ ХЕМ ДЕРМАН ИЙМИТ- ЁКАРЫ ХИЛЛИ ГАРПЫЗ ТОШАБЫ САТЫЛЯР! Асла Шекер атылмаздан гайнадылян Тошап - 100 % Тебигы, Хем-де дурли Витамин ве Минераллара бай Иймитдир! Тошап Леззетли Иймитлигинден башга, ол Нерв, Йурек- дамар, ,Ашгазан, Давление, Укусызлык, хатда Рак кеселлери учин Шыпадыр! Гарпыз Тошабыны - Улы Несил Векиллерине (эне-аталара…) Совгат этсениз, Хас-да Ерине душерди. Чунки Тошап оларын «Яшлык Д?врунин Ныгматыдыр»! Ягны оны Сарыяга гарып ий?йселер - олар хем Леззет, хем Саглык тапарлар... Хер гун ир билен, 1 к?се сува 1 демир чемче Тошап гарып ичсе, Тошап хатда Долы сагдын адамлара хем пейдалыдыр: Ол онун Тешнелигини Хас Говы гандырып, Нервлерине рахатлык берер! Артыкмач стреслерини айрар. Су??уни беркидер! Тошабы Торт, Кофе тайярлананда хем уланып билерсиниз! Сатын алмак ислесе ...
Адрес: 99365613738
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Продукты питания
.ЛЕЗЗЕТ ХЕМ ДЕРМАН ИЙМИТ- ЁКАРЫ ХИЛЛИ ГАРПЫЗ ТОШАБЫ САТЫЛЯР!.5 манатов. (Балканабат) 20 ноября
ЛЕЗЗЕТ ХЕМ ДЕРМАН ИЙМИТ- ЁКАРЫ ХИЛЛИ ГАРПЫЗ ТОШАБЫ САТЫЛЯР! Асла Шекер атылмаздан гайнадылян Тошап - 100 % Тебигы, Хем-де дурли Витамин ве Минераллара бай Иймитдир! Тошап Леззетли Иймитлигинден башга, ол Нерв, Йурек- дамар, ,Ашгазан, Давление, Укусызлык, хатда Рак кеселлери учин Шыпадыр! Гарпыз Тошабыны - Улы Несил Векиллерине (эне-аталара…) Совгат этсениз, Хас-да Ерине душерди. Чунки Тошап оларын «Яшлык Д?врунин Ныгматыдыр»! Ягны оны Сарыяга гарып ий?йселер - олар хем Леззет, хем Саглык тапарлар... Хер гун ир билен, 1 к?се сува 1 демир чемче Тошап гарып ичсе, Тошап хатда Долы сагдын адамлара хем пейдалыдыр: Ол онун Тешнелигини Хас Говы гандырып, Нервлерине рахатлык берер! Артыкмач стреслерини айрар. Су??уни беркидер! Тошабы Торт, Кофе тайярлананда хем уланып билерсиниз! Сатын алмак ислесе ...
Адрес: 99865613738
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Продукты питания
.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны  Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс!.5 манатов. (Балканабат) 20 ноября
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ко ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Товары для дома
.ЛЕЗЗЕТ ХЕМ ДЕРМАН ИЙМИТ- ЁКАРЫ ХИЛЛИ ГАРПЫЗ ТОШАБЫ САТЫЛЯР!. (Ашхабад) 20 ноября
Ёкары Хилли Гарпыз Тошабы сатыляр ! Асла Шекер атылмаздан гайнадылян Тошап - 100 % Тебигы, Хем-де дурли Витамин ве Минераллара бай Иймитдир! Тошап Леззетли Иймитлигинден башга, ол Нерв, Йурек- дамар, ,Ашгазан, Давление, Укусызлык, хатда Рак кеселлери учин Шыпадыр! Гарпыз Тошабыны - Улы Несил Векиллерине (эне-аталара…) Совгат этсениз, Хас-да Ерине душерди. Чунки Тошап оларын «Яшлык Д?врунин Ныгматыдыр»! Ягны оны Сарыяга гарып ий?йселер - олар хем Леззет, хем Саглык тапарлар... Хер гун ир билен, 1 к?се сува 1 демир чемче Тошап гарып ичсе, Тошап хатда Долы сагдын адамлара хем пейдалыдыр: Ол онун Тешнелигини Хас Говы гандырып, Нервлерине рахатлык берер! Артыкмач стреслерини айрар. Су??уни беркидер! Тошабы Торт, Кофе тайярлананда хем уланып билерсиниз! Нырх: 1,5 литрлик чуйшеси = 75 манат. ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Продукты питания
.ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс!. (Туркменабад) 20 ноября
ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ко ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Товары для дома
.ГОВЫ ТЕКЛИПЛЕРЕ УНС ЭДИН!. (Дашогуз) 20 ноября
1) ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Буклети Халк ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Товары для дома
.СИЗИН УЧИН ШАНС!. (Балканабат) 20 ноября
СИЗИН УЧИН ШАНС! ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Товары для дома
.ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! ШЭХЕР  ВЕ  ВЕЛАЯТЛАРДА ЯЙРАТМАГА ПАРТНЕРЛАР ГОЗЛЕЙЭС!. (Ашхабад) 20 ноября
УНС ЭДИН! ТОЙ- БАЙРАМ- ДОГЛАН ГУН ГУТЛАМАК УЧИН ТЭСИН МИЛЛИ БУКЛЕТ CАТЫЛЯР! Оны Ашгабатда хем-де Велаят шэхер ве обаларында Яйрадышмага Партнер Ишгэрлер Гозлейэс! Туркменистан Ылымлар Академиясынын Чапханасы, Энелере, Эжелере, Дайзалара, Аял доганлара, окадян Мугаллымалара, Якын Жоралара… оларын Доглан Гунлеринде, 8 Март ве бейлеки Байрамларында Совгат этмек учин я-да умуман, Шат эдип- Ядыгэрлик бермек учин -СОВГАТ- атлы, Орэн Овадан суратлар билен безелен Буклети (2 сахыпалы Милли Открытканы) чап этди! Буклетин ичинде Аял-гызлары васп эдйан Орэн Тэсирли Гошгы ерлешдирилди. Шейле хем оны Кимин – Киме совгат берйэнлиги язылян Графа хем гойландыр. Ол Тоя гелен Хорматлы Мыхманлара пайламага хем Лайык зат! Адаты Бахасы = 5 манат. 2) ШУ БУКЛЕТИ БИЛЕ ЯЙРАТМАК УЧИН ПАРТНЕРЛАР (ИШГЭРЛЕР) ГОЗЛЕЙЭС! Ягны олар бу Букле ...
тел. 99365613738 Нуры мугаллым 
Товары > Товары для дома
.УЛАНЫЛАН, ЭММА ГОВЫ  МАРКА ВЕ АРЗАН ЭШИКЛЕР!. (Ашхабад) 15 ноября
УЛАНЫЛАН, ЭММА ГОВЫ МАРКА ВЕ АРЗАН ЭШИКЛЕР! OWADAN MODEL G?K KURTKA ! 4 ЖУБУЛИ. 4 ЖУБУСИ-ДЕ КНОПКАЛЫ! ИШЛИГИ - КУТИ (ЙЫЛЫ) ! СЫРМАСЫ ОРЭН БЕРК. (КНОПКА БИЛЕН ХЕМ ЯПЫЛЯР)! Марка - -СПЛАВ- Компания! Материалы - Гок Плащевка . Размер: 52 – 54. Уланылан, эмма -Говы Ягдайда! = 5 млн манат. МОЛОДЕЖНЫЙ МОДНЫЙ КУРТКА- (якасыз). Модел- NEWMOON (ул-н). Размер -48-50 = 3 млн манат ШИКАРНЫЙ ГОГУМТИЛ КОЙНЕК (ЯКАСЫ АК) -Сувари- модел) ( Тэзе дийсен-де болжак) -300 манат. ШИКАРНЫЙ ЖИНСИ (Молодежный, Турецкий). Ул-лан, говы ягдайда. (Размер - 35?) = 100 манат. ЖЕМПЕР -КОЙНЕК . Орэн Йылы. Гогумтил -Чал ренкде. Модел - USBM Sports Kollekshin (Размери- XXL ). Уланылан, эмма Говы Ягдайда! - Нырх - 300 манат. - AMERIKAN KENT- Марка Байдаклы СПОРТИВКА ( Ёкаркы Болеги (Тэзе). Нырх - 100 манат. ГОК РЕНКЛИ ЖАЛБАР. Размер - 52-54. ( KLASSIK FASON) . Уланылан, эмма Говы Ягдайда - 50 манат. ЕНИЛЖЕК (ГАРА РЕНКЛИ) ДОН ...
тел. 99365613738 Нуры 
Товары > Одежда
.Ёкары Хилли  Гарпыз Тошабы сатыляр !.75 манатов. (Ашхабад) 07 ноября
Ёкары Хилли Гарпыз Тошабы сатыляр ! Асла Шекер атылмаздан гайнадылян Тошап - 100 % Тебигы, Хем-де дурли Витамин ве Минераллара бай Иймитдир! Тошап Леззетли Иймитлигинден башга, ол Нерв, Йурек- дамар, ,Ашгазан, Давление, Укусызлык, хатда Рак кеселлери учин Шыпадыр! Гарпыз Тошабыны - Улы Несил Векиллерине (эне-аталара…) Совгат этсениз, Хас-да Ерине душерди. Чунки Тошап оларын «Яшлык Д?врунин Ныгматыдыр»! Ягны оны Сарыяга гарып ий?йселер - олар хем Леззет, хем Саглык тапарлар... Хер гун ир билен, 1 к?се сува 1 демир чемче Тошап гарып ичсе, Тошап хатда Долы сагдын адамлара хем пейдалыдыр: Ол онун Тешнелигини Хас Говы гандырып, Нервлерине рахатлык берер! Артыкмач стреслерини айрар. Су??уни беркидер! Тошабы Торт, Кофе тайярлананда хем уланып билерсиниз! Нырх: 1,5 литрлик чуйшеси = 75 манат. 1 ...
Адрес: Ашхабад
тел. 99365613738 Нуры 
Товары > Товары для дома
.Детский велосипед и ходунки. (Мары) 15 октября
Продам: - Детский велосипед для ребенка, на возраст приблизительно 5-6 лет- 1100 манат; - Ходунки для детей - 300 манат; Все вместе отдам за 1200 манат. Состояние отличное. Телефон: +993 61 509363 (можно писать так же в imo)
Адрес: г. Мары, ул. Гурбансолтан-Эдже
тел. +993 61 509363 Жанна 
Товары > Детские товары
.Продается.20000 манатов. (Туркменабад) 10 августа
Пианино немецкое "Циммерман" в отличном состоянии мебельного цвета
тел. +99365426357 Елена 
Товары > Прочее
.Продаю туфли(41размер)..1000 манатов. (Ашхабад) 23 апреля
Продаю туфли. Новые, кож. заменитель. Размер 41, на ногу средней полноты. Цена 1000 манат.
тел. +99362353375  
Товары > Обувь
.продается пшеница 3-го класса. (Ашхабад) 14 декабря 2020
ПРОДАЕТСЯ ПШЕНИЦА 3-ГО КЛАССА,МЯГКИЙ СОРТ, В ОБЬЕМЕ ОТ 50 ТЫСЯЧИ ТО ДО 150 ТЫСЯЧИ ТОН В КАЗАХСТАНЕ.ВСЕГДА ПРИЕМЛИМАЯ,ДОГОВОРНАЯ.ЖДЁМ ЗАЯВКУ НА ЭЛЕКТРУННУЮ ПОЧТУ ИЛИ ВАЦАП.ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ!
Адрес: казахстан
тел. 87052836076 ГУЛСИМАЙ 
Товары > Продукты питания
.Продам оборудование для хромирования.22 манатов. (Ашхабад) 07 июня 2020
Оборудование известного Российского производителя. Очень большой ассортимент разных цветов хромированного покрытия. Можем предоставить дилерство в нашем регионе и доставку расходных материалов. Плюс стартовый пакет автохимии, расходных материалов. Обучающая литература, диск и прибор для замера. Реальному клиенту есть скидка. Готовый набор, для успешного бизнеса. Цена: 22 000 man.
тел. +99361 78 79 13 Vladelec 
Товары > Прочее
.Детская коляска для двойни.2 манатов. (Мары) 09 мая 2020
Новая упакованная коляска для двойняшек.телефон ±99361082359
тел. ±99361082359  
Товары > Детские товары
.Продам.2000 манатов. (Туркменабад) 17 апреля 2020
ПРОДАМ ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ !!!
Адрес: Туркменабад
тел. +99363066012 Зибо 
Товары > Детские товары
.Канцелярские товары и бытовая химия.1000 манатов. (Ашхабад) 16 февраля 2020
Интернет-магазин OfficeTrade предлагает купить или заказать онлайн все товары для офиса. Канцелярская продукция и аксессуары по низкой цене с гарантией качества. Офисные принадлежности сертифицированной классификации и всевозможные современные решения от дорогих до дешевых аналогов. Безналичная и наличная система оплаты покупок для физических или юридических лиц с предоставлением полного пакета документов. Тендерное участие в государственных закупках РК и формирование интересных коммерческих предложений. Популярные расходные материалы и канцтовары для офиса такие, как бумага формата A4 под брендом SvetoCopy или Снегурочка, папки регистраторы 5 и 7 сантиметров, канцелярские скобы, скрепки, дыроколы усиленные, степлеры и антистеплеры разных габаритов, пишущие шариковые и гелиевые ручки, простые карандаши и механические перья, настольные наборы для руководителя и ...
тел. +77273170334 OFFICETRADE 
Товары > Товары для дома
.Продаём муку пшеничную на экспорт.. (Туркменбаши) 02 ноября 2019
Один из лучших производителей муки пшеничной по качеству в России, продаёт муку пшеничную в больших объёмах на Экспорт; Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан. Грузия. Израиль. и другие страны. Условия доставки -DAF FOB CIF. Отгрузка вагонами ж/д и морскими контейнерами 20 футовыми, автотранспортом. Фасовка 2, 5кг, 10, 25кг, 45кг, 50кг. Цены с учётом стоимости доставки на ж/д ст. Туркменбаши; в/с гост--280$/т. Работая с нашей компанией ООО "Росэкспорт", Вы получаете следующие преимущества; налаженную логистику, отсутствие брака продукции, соблюдение договорных обязательств; гарантию качества на продукцию. Станция отправл. Плаксейка сев.кав.ж/д.. код станции---536901. .
Адрес: Россия Ставропольский край г.Буденновск
тел. 8 928 318 4519 Хизир 
Товары > Продукты питания
.Мука пшеничная Терек на экспорт.. (Ашхабад) 25 октября 2019
Один из лучших производителей муки пшеничной по качеству в России, продаёт муку пшеничную в больших объёмах на Экспорт; Туркменистан, Узбекистан, Армению, Азербайджан. Грузия. Израиль. Китай и другие страны. Условия доставки; DAF FOB CIF. Отгрузка вагонами ж/д, морскими контейнерами 20 футовыми, автотранспортом/ Цены договорные.Работая с нашей компанией ООО "Ставэкспорт", Вы получаете следующие преимущества, налаженную логистику, отсутствие брака продукции, соблюдение договорных обязательств, гарантию качества на продукцию. Обеспечив индивидуальный подход к каждому клиенту, мы наработали обширную сбытовую сеть на территории России и за ее приделами. В наших планах постоянное увеличение объемов продаж муки пшеничной. Долгосрочное и плодотворное сотрудничество с транспортными компаниями дает нам возможность оперативной отгрузки, железнодорожным транспортом, морс ...
тел. 8 9283184519 Хизир 
Товары > Продукты питания
.Мука пшеничная. (Ашхабад) 25 октября 2019
Один из лучших производителей муки пшеничной по качеству в России, продаёт муку пшеничную в больших объёмах по РФ и на Экспорт; Туркменистан. и другие страны. Условия доставки -DAF CIF. Отгрузка вагонами ж/д . Фасовка 2, 5кг, 10, 25кг, 45кг, 50кг. Цены договорные Работая с нашей компанией ООО "Росэкспорт", Вы получаете следующие преимущества; налаженную логистику, отсутствие брака продукции, соблюдение договорных обязательств; гарантию качества на продукцию. Наш адрес; Россия Ставропольский край Буденновск. компания Росэкспорт ООО
тел. +928 318 4518 Росэкспорт ООО 
Товары > Продукты питания
.Мука пшеничная Терек на экспорт.. (Ашхабад) 22 октября 2019
Один из лучших производителей муки пшеничной по качеству в России, продаёт муку пшеничную в больших объёмах на Экспорт; Туркменистан, Узбекистан, Армению, Азербайджан. Грузия. Израиль. Китай и другие страны. Условия доставки; DAF FOB CIF. Отгрузка вагонами ж/д, морскими контейнерами 20 футовыми, автотранспортом. Работая с нашей компанией , Вы получаете следующие преимущества, налаженную логистику, отсутствие брака продукции, соблюдение договорных обязательств, гарантию качества на продукцию. Обеспечив индивидуальный подход к каждому клиенту, мы наработали обширную сбытовую сеть на территории России и за ее приделами. В наших планах постоянное увеличение объемов продаж муки пшеничной. Долгосрочное и плодотворное сотрудничество с транспортными компаниями дает нам возможность оперативной отгрузки, железнодорожным транспортом, морским транспортом и автотранспорто ...
тел. 8 9283184519 Хизир 
Товары > Продукты питания
.Производство Металлических шкафов. (Ашхабад) 17 октября 2019
Производство Металлических шкафов. Продаём шкафы металлические для одежды, шкафы для раздевалок, шкафы для спецодежды - купить по выгодной цене. Сделано в Туркменистане. Используются для хранения сменной одежды в офисных, производственных, спортивных помещениях. Satlyk demir dolaplar, egin-esik dolaplary, razdewalka ucin dolaplar. Ahli harytlar Turkmenistanda ondurilyar, Seizin isleginize gora hem ondurip bilyaris. Amatly bahadan ofisler, zawodlar, fabrikler, sport klublary, restoranlar, dync alys merkezleri, basseynler ucin esik calysmak ucin ulanylyan we sahsy zatlarynyzy goymak ucin gulply demir dolaplar. Esik dolaplaryny gormek we almak ucin magazinimize gelin ya-da jan edip habarlasyn. Sowrum / Dukan: Bas ayak Ondurilyan yeri: Ak bugday etr. Industrial koce. Tel: +993 65 892279
Адрес: Bas ayak, Ashgabat
тел. +993 65 892279 EYYAM 
Товары > Мебель
.Жалюзи зебра и Ролл шторы. (Ашхабад) 13 июня 2019
Устанавливаем и ремонтируем жалюзи всех видов Зебра ролл шторы Металлические Бамбуковые Деревянные Плиссированные гарантия 2года обращайтесь по тел 56-68-76 Кемал
тел. +99365566876 Кемал 
Товары > Товары для дома
.Костюм ТЭКВОН-ДО.200 манатов. (Мары) 29 апреля 2019
Продам костюм пр-ва Пакистан. Размер 5/180 для Тэквон-до
тел. 862862075 Света 
Товары > Спортивное снаряжение
.Столы и стулья.1000 манатов. (Ашхабад) 20 апреля 2019
Продаются деревянные столы (в наличии 3 шт.) 1000 манат (за шт.) все вопросы по номеру +99361049349 С Уважением Мамедов Новруз
Адрес: 37.917917, 58.383164
тел. +99361049349 Мамедов Новруз 
Товары > Мебель
.Ароматищированный котенок.150 манатов. (Аннау) 09 февраля 2019
Продам симпотичную ароматизированную ошечку. Наполнит ваш дом прекрасным запахом зернового кофе и украсит любой интерьер
тел. +99364270702 Любаша 
Товары > Прочее
.Муку пшеничную 1-го сорта, отруби пшеничные реализуем на экспорт. (Туркменабад) 24 января 2019
ТОО «Тимирязевский мукомольный комбинат» реализует на экспорт продукцию собственного производства муку пшеничную хлебопекарную 1-го сорта из лучших сортов пшеницы казахстанского происхождения, отруби пшеничные тарированные с качественными показателями соответствующими ГОСТу, торговой марки «UN» , на постоянной основе в больших объемах. Качество товара и оперативность в отгрузке гарантируем! Обращаться по тел.: 8 (7152) 52-68-68; 8 777 620 16 68, 8 701 399 94 99
тел. +7 701 399 94 99 Айгерим 
Товары > Продукты питания
.Ткани и фурнитура. (Бехерден) 10 декабря 2018
Магазин тканей и швейной фурнитуры в ассортименте для вас. Ткани в розницу и оптом по доступным ценам. При покупки 6 м 1 сорта - оптовая цена! Гипюр, вискоза, костюмка, шифон, плательные и многие другие. ИМО +99361736278
тел. +99361736278 Z 
Товары > Прочее
.Ткани и фурнитура. (Гёкдепе) 10 декабря 2018
Магазин тканей и швейной фурнитуры в ассортименте для вас. Ткани в розницу и оптом по доступным ценам. При покупки 6 м 1 сорта - оптовая цена! Гипюр, вискоза, костюмка, шифон, плательные и многие другие. ИМО +99361736278
тел. +99361736278 Z 
Товары > Прочее
.Продаётся фортепиано. (Ашхабад) 16 ноября 2018
Фортепиано марки Rosler
тел. +99365914648 Елена 
Товары > Прочее
.продам туркменский ковер.3000 манатов. (Туркменбаши) 16 ноября 2018
Продам туркменский ковер ручной работы 2,5на3,5.Недорого. тел.64704782
Адрес: Туркменбаши  
Товары > Строительный инструмент
.Продам наборы советских лабораторных гирь. (Ашхабад) 27 октября 2018
Продам наборы советских лабораторных гирь
тел. +99365853761 Ольга 
Товары > Прочее
.Продам наборы советских лабораторных гирь. (Ашхабад) 27 октября 2018
Продам наборы советских лабораторных гирь
тел. +99365853761 Ольга 
Товары > Антиквариат
.Картина за пол цены ручной работы.1000 манатов. (Ашхабад) 18 октября 2018
Спешите ручная картина за пол цены для интерера вашего дома крассивая с цветами как живая
тел. +993 63058794 Arslan 
Товары > Товары для дома
.Жалюзи. (Ашхабад) 15 октября 2018
Жалюзи Жалюзи и шторы в Ашхабаде, производство и продажа. Большой выбор жалюзи, высокое качество, доступная стоимость, гарантийное обслуживание. У нас вы можете заказать жалюзи для коммерческих и жилых помещений: вертикальные и горизонтальные рулонные шторы, шторы зебра, римские шторы. Замер БЕСПЛАТНО! ! ! Доставка и Установка БЕСПЛАТНО! ! ! +99365801884 +99363470771 Максим
Адрес: Ашхабад
тел. +99365801884 Максим 
Товары > Прочее
.Бочка для воды.600 манатов. (Теджен) 04 октября 2018
Бочка в хорошем состоянии, возможно скидка покупателю!
Адрес: Теджен
тел. +99361821780 Игорь 
Товары > Прочее
.Mebel na zakaz. (Ашхабад) 26 сентября 2018
Mebel islege g?r? 100%-t?rk materialdan islendik g?rn?shde
тел. +99365363622 Sylapguly 
Товары > Мебель 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | Как правильно подать объявление | Подать Объявление | Обратная Связь | Privacy - Terms |

© 2007 - 2021, Virtual.SU